Kategórie
poézia

Petra Cibulková – básne.nie

Dnešná poézia je v neutešenej pozícii. Málo ľudí ju píše, ešte menej ju číta a ako raz niekto trefne poznamenal: „Publikum väčšiny dnešných poetov tvorí maximálne kruh ich rodinných príslušníkov.“

Mne sa však podarilo naraziť na autorku, ktorá poéziu tvorí akoby pre dnešnú (žiada sa mi použiť slovo nepoetickú) dobu. Jej básne sú výstižné a úderné zaujímavou voľbou slov, v ktorých dokáže obsiahnuť rozsiahlu životnú tému či problém na malom priestore tak, že neostane nič nedopovedané. K svojim básňam tiež pridáva vizuálnu podobu, ktorá jemne podfarbuje obsah samotnej básne či podvedome jej dodáva náladu. Ďalším netradičným prvkom jej tvorby je skutočnosť, že svoje diela publikuje na sociálnej sieti. Možno pre niekoho netradičné poňatie poézie a jej prezentácie, no ja v tom vidím snahu priblížiť poetickú tvorbu formou a cestou blízkou ľuďom modernej doby. A hlavne bez toho, aby utrpel samotný obsah.

Celú tvorbu môžete nájsť na autorkinom Instagramovom profile.

Zdieľať: