Diela

Ticho

post-apokalyptický román (2013)

Liek na rakovinu konečne uzrel svetlo sveta. Všetko nasvedčovalo tomu, že ľudstvo si do svojich dejín zapíše nový historický medzník. Ale keď sa záchrancom ľudského pokolenia po istom čase prestali ozývať ich pôvodné testovacie subjekty, nastal rozruch. Ten bol o to väčší, keď sa preukázalo, že všetky z nich sú po smrti. Do ľudskej DNA bola spolu s imunitou voči rakovine zabudovaná aj časovaná bomba…


Kopec

romatická poviedka (2013)

Kopec je úprimnou spoveďou mladého človeka dnešného sveta, ktorému bytostne prekáža realita, v ktorej žije. Neprijíma definíciu lásku, ako ju dnes poznáme: okresanú na spoločnú večeru pri smartfónoch, odsunutú z prvej priečky hodnotového rebríčka prácou či peniazmi či právo mať pri sebe inú ľudskú bytosť ako dané. Napokon sa rozhodne zachrániť lásku aspoň v sebe a svojom svete, do ktorého už vpustí iba jednu jedinú osobu.


Herbert

post-apokalyptická poviedka (2015)

Poviedka Herbert sa stala víťazom česko-slovenskej poviedkovej súťaže „O brahmíní vemeno 2015“.

Herbert je samotár, ktorý žije v troskách zničenej Bratislavy. Roky putuje mestom a hľadá čriepky informácií, ktoré by ho doviedli k vzácnemu artefaktu, ktorý údajne prežil ničivú históriu mesta. Keď sa ale dozvedá o jeho polohe, zneistie. Nachádza sa totiž v Ich teritóriu. Cestu k vytúženému predmetu pozná rovnako ako spôsob, akým ho získať. Odváži sa však?


Iyonne

sci-fi poviedka (2015)

Planéta odsúdená dávnym konfliktom na pomalý a bolestný koniec. Obrovské pustiny zmietané elektrickými búrkami a nekontrolovateľne besniacimi mutáciami. Jednotlivci sa združujú do malých zvyškov a napodobenín kedysi slávnej a mocnej civilizácie a s najvyšším cieľom prežiť aspoň nasledujúci deň sa potĺkajú svetom, kde človek už dávno nie je špičkou potravinového reťazca.


Svetlo na začiatku tunela

post-apokalyptická poviedka (2016)

Krajina prežiarená srkz-naskrz radiáciou. O prežití nasledujúceho dňa môže rozhodovať obsah vrecka mŕtvoly, ktorá bola voľakedy človekom. Voľakedy. Dávno. Svet, v ktorom život môže ísť od desiatich k piatim kvôli jednému hlučnejšiemu kroku, jednému zlému rozhodnutiu, chybnému zabočeniu v chodbe. Pretože vojna… vojna sa nikdy nezmení.


I keď len na moment

romantická poviedka (2019)

Láska si nevyberá. Zasiahne nás. Nepýta sa pri tom na náš názor. Vek. Postoj našej rodiny. Predchádzajúcich partnerov. Je len na nás, ako sa s tým vyrovnáme. I keď len na moment je príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí sa musia vyrovnať s láskou, akú vo svojich životoch ešte nezažili.

Zdieľať: