Kategórie
tvorba

Koľko trvá publikovanie poviedky?

Niekoľko ľudí sa ma už pýtalo, koľko mi trvá napísať jednu stranu, desať strán či celú knihu. A koľko času zaberie samotná post produkcia jedného takého diela či dielka. Samozrejme, univerzálny kľúč neexistuje a prípad od prípadu sa bude odlišovať. Ale inšpirovalo ma to zobrať do rúk hodinky a zmerať skutočný čas od vzniku prvej myšlienky až po prehlásenie diela za hotové.

Uvediem teda taký malý prehľad, koľko času mi zabralo napísať a publikovať moju poslednú poviedku, ktorá má 15 strán A5 štandardného formátovania. Hovoríme o čistom čase:
 • 3 hod. – koncept, osnova, zápletka
 • 32 hod. – samotná tvorba
 • 1 hod. – vyhľadávanie a overovanie faktov
 • 3 hod. – priebežná kontrola (počas písania)
 • 11 hod. – prepisovanie z papiera do elektronickej podoby
 • 9 hod. – prvá korektúra
 • 2 hod. – komunikácia s kontrolnou skupinou, vyjasňovanie chýb a nezrovnalostí
 • 2 hod. – úvodný obrázok, komunikácia s autorom o právach na jeho použite
 • 4 hod. – druhá korektúra (zapracovanie výsledkov zistení kontrolnej skupiny)
 • 1 hod. – tretia korektúra (práca po prvom skontrolovaní redaktorom)
 • 1 hod. – štvrtá korektúra (práca po druhom skontrolovaní redaktorom)
 • 2 hod. – formátovanie textu, zalomenie textu, tvorba tiráže a výslednej podoby

Výsledok: 71 hodín.

Ako som však povedal, jednotlivé časy sa líšia prípad od prípadu. Bolo dielo, ku ktorému som hľadal obrázok a následne komunikoval s autorom o jeho schválení na použitie do poviedky 10-12 hodín. V inom prípade prišla kontrolná skupina na závažnejšiu chybu, ktorá mala za následok niekoľkohodinovú úpravu a prepisovanie textu. Ak pri písaní píšem o špecifických veciach, akými sú napríklad jednotlivé typy zbraní alebo napr. opis kombajnu, hľadanie faktov, presných čísel alebo konzultácia s odborníkmi tiež zaberie hodiny času. Niekedy treba viesť siahodlhé debaty s jazykovým redaktorom či kontrolnou skupinou, ak sa na niektorých veciach nezhodneme a treba ich vyriešiť.
V prípade tejto poviedky si však dovolím tvrdiť, že všetko išlo podľa plánu a teda patrila k jedným z tých „rýchlejších“.  Myslíte, že 71 hodín je veľa? Málo? Čakali ste niečo iné? Povedzte mi to v komentári.
Zdieľať: