Kategórie
faktografia recenzie kní­h

Yuval Noah Harari – Sapiens

dĺžka článku: 5 minút
 

„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo Sapiens.“

– Y. N. Harari

Po prečítaní niekoľkých strán sa mi opakovane v hlave vynárala mutácia tej istej otázky. Prečo nás takto neučili dejepis? Ako je možné, že to, čo ma na strednej učili rok na biológii, som pochopil až dnes po prečítaní jedinej strany? Prečo som si doteraz myslel, že neandertálci, australopitekovia homo ergaster či homo erectus boli vývojové štádiá človeka? Pritom všetko to boli rovnocenné druhy ľudí, ktorých len druh Homo sapiens vyhladil. A takéto „wow“ a „wtf“ momenty sa počas knihy objavujú až znepokojivo často.

Autor a prostredie v dvoch vetách
Yuval Noah Harari je izraelský historik a filozof. Sapiens je jeho najznámejším dielom, ktoré opisuje 70 000 ročnú históriu ľudstva na 400 stranách, a ktorého sa celosvetovo predalo viac ako 10 miliónov výtlačkov. 

Opísať témy ako kognitívna, agrárna či vedecká revolúcia, ako aj akýkoľvek iný a významný medzník v ľudskej histórií, tak jednoducho a zrozumiteľne, ako to dokáže autor v každej kapitole tohto diela, je priam neuveriteľné. Autor sa nebál otvoriť akúkoľvek otázku, problém či skutočnosť, ktorá stretla ľudstvo na jeho historickej púti, a dokázal poskytnúť k nej ľahko pochopiteľnú odpoveď či vysvetlenie. Samozrejme aj s uvedením príkladu z bežnej praxe a bez násilného používania vedeckých či odborných termínov. Možno to niekto nazve populárnou vedou, ale ak je cieľom vysvetliť ťažké historické fakty zrozumiteľným jazykom širokému publiku čitateľov, toto je jedna z mála kníh, ktorej sa to darí.

Biológovia zatrieďujú organizmy do druhov. Živočíchy sa považujú za jeden druh, ak sa navzájom môžu páriť a ich potomstvo je plodné. Kone a osly majú spoločného nedávneho predka a majú mnoho spoločných telesných znakov, ale sexuálne sa o seba takmer vôbec nezaujímajú. Ak sa k tomu umelo navedú, spária sa – ale ich potomstvo, nazývané mul, je sterilné. To je jasné dôkaz toho, že patria k dvom rôznym druhom. Na rozdiel od toho buldog a španiel môžu vyzerať veľmi odlišne, ale s radosťou sa samy spária a ich šteniatka sa môžu páriť s inými psami a splodiť ďalšie šteniatka. Buldogy a španiele teda patria k rovnakému druhu – všetko sú to psy.

Druhy, ktoré sa vyvinuli zo spoločných predkov, sú zoskupené do rodov (rod latinsky genus, p. genera). Levy, tigre, leopardy a jaguáre sú rôzne druhy v rámci jedného rodu Panthera. Biológovia označili organizmy dvojslovným latinským názvom, prvé slovo označuje rod a druhé druh. Levy sa napríklad nazývajú Panthera leo, pričom druh je leo a rod Panthera. Predpokladám, že každý, kto číta túto knihu, je Homo sapiens – druh sapiens (rozumný) a rod Homo (človek).

Rody sa ďalej zoskupujú do čeľadí, napríklad mačky (levy, gepardy, mačky domáce) psy (vlky, líšky, šakaly) a slony (slony, mamuty, mastodonty). Všetci členovia čeľade majú spoločný rodokmeň až k spoločnému matriarchovi alebo patriarchovi. Napríklad všetky mačky od najmenšieho domáceho mačiatka až po najzúrivejšieho leva majú spoločného mačkovitého predka, ktorý žil asi pred 25 miliónmi rokov. 

Malá vsuvka: Takáto priamosť však nemusí byť všetkým po chuti. Najmä sympatizanti rozličných náboženstiev môžu mať s racionálnym poňatím práve tejto časti ľudskej histórie miestami problém. Autor na nikoho neútočí, ale prehlásiť, že kresťanstvo nieje vo svojej monoteizmus, ale dualistický (boh – diabol) polyteizmus (Ježiš a všetci svätí) je provokačné, aj keď to autor podporí nepriestrelnou argumentáciou. Rovnako aj prehlásenie, že peniaze sú tým najväčším dobrom, aké sa ľudstvu mohlo stať. Ale však posúď sám:

Po tisícky rokov filozofi, myslitelia a proroci zatracovali peniaze a nazývali ich koreňom všetkého zla. Pravda je, že peniaze sú vrcholom ľudskej tolerancie. Peniaze sú oveľa otvorenejšie ako jazyk, štátne zákony, kultúrne kódexy, náboženské presvedčenia a spoločenské návyky. Peniaze sú jedinou vierou v systéme, čo ľudstvo vytvorilo, ktorá dokáže preklenúť akúkoľvek kultúrnu priepasť a nikoho nediskriminuje na základe náboženstva, rodu, rasy, veku či sexuálnej orientácie. Vďaka peniazom dokážu efektívne spolupracovať aj ľudia, ktorí sa nepoznajú a navzájom si neveria.

Kniha sa číta prakticky sama. Veľké množstvo oči otvárajúcich faktov podporených jednoduchým vysvetlením a príkladmi pôsobia na čitateľa ako kúzlo. Strany sa otáčajú automaticky a ja som sa musel vyslovene krotiť, aby som nenasal na jedno sedenie toho priveľa a niečo z toho si aj zapamätal. Harari má problematiku histórie ľudstva evidentne dopodrobna preštudovanú, o čom nehovorí len jeho štýl písania, ale aj obrovské množstvo použitých zdrojov, ktoré uvádza a na ktoré odkazuje.

Aby som však knihu len nechválil, spomeniem jeden nedostatok. Niekedy človek pri čítaní narazí na pomerné zjednodušenie komplexnej problematiky alebo zhrnutie 300 rokov histórie do jedinej vety s nádychom cynizmu. Nemôžem však povedať, že ide o výslovné negatívum, pretože objektívne: zhrnúť 70 000 evolúcie ľudského druhu na 400 strán sa bez nejakého zjednodušenia prosto nedá.

Určite je to však kniha, ktorá sa dostane do môjho osobného top 5 pre rok 2019 a som rozhodnutý si ju tento rok ešte raz prečítať.

Krátke zhrnutie
Hararimu sa podarilo zmestiť evolúciu ľudského druhu do štyroch stoviek strán. Zároveň sa mu podarilo na prvý pohľad pomerne nudnú tému napísať tak, že človek po dočítaní prehodnocuje svoje rozhodnutie ohľadom voľby vysokej školy a má sa chuť stať minimálne amatérskym historikom. Sapiens je skvelým odrazovým mostíkom ďalej do témy, avšak samo o sebe dostatočne hutným materiálom na to si len upevniť/osviežiť/nadobudnúť všeobecný prehľad o ľudstve na veľmi robustnej úrovni. 

Túto knihu si kúp, ak:

  • ťa zaujíma história a/alebo budúcnosť nášho druhu,
  • mal si vždy zo stredoškolského dejepisu či biológie zmiešané pocity, hoci ťa tie predmety bavili (pri čítaní tejto knihy budeš zažívať vedomostné orgazmy),
  • chceš si rozšíriť obzory v mnohých základných oblastiach ľudského života.

Kniha sa ti nemusí až tak páčiť, ak:

  • máš v niektorých citlivých témach vyhranený názor, ktorý nechceš podrobiť kritike,
  • ťa história nikdy príliš nezaujímala.

Knihu si môžeš kúpiť v tlačenej (15,27€) alebo elektronickej (12,90€) podobe.

Zdieľať: