Kategórie
rozhnevaný občan

Na hlavu: Povinne zmluvné poistenie v „poisťovni“ Groupama

Dnes sa s vami podelím o skutočne unikátnu skúsenosť a to o (ne)vyriešenie škodovej udalosti s poisťovňou Groupama. 

27.12.2011 – nehoda

Na ceste za mojimi rodičmi počas Vianoc z vozidla predo mnou odstrelil kamienok a rozbil mi čelné sklo. Vodiča som zastavil a on svoju vinu uznal. Následne som sa snažil kontaktovať poisťovňu na oficiálnu telefónnu linku (ktorú dlhé týždne nikto nedvíhal), početnými e-mailami (bez odpovede) a nakoniec prostredníctvom pracovníčky pobočky v OTP banke v Trnave, ktorá akoby o tejto práci ani nevedela.

5.2.2012 – vyše 5 týždňov po nehode

Následne pri krkolomnej komunikácii s pracovníkmi Groupamy a množstve prieťahov (napríklad vyžiadanie ďalších dvoch kópii správy o nehode, pričom stačí jedna dodaná hneď na začiatku) sa mi konečne podarilo spísať poistnú udalosť. 

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení je poisťovateľ povinný bez zbytočného odkladu začať prešetrovanie a do 3 mesiacov skončiť prešetrovanie alebo oznámiť, prečo ho neskončil.


14.6.2012 – vyše 5 mesiacov po nehode, vyše 4 mesiace po spísaní poistnej udalosti

Toho dňa mi prišlo Oznámenie o neposkytnutí náhrady škody, podpísaný Oleg Zatkalík a Peter Kupka, kde mi bolo okrem značného množstva gramatických a štylistických chýb oznámené:

Pri vašej poistnej udalosti zo dňa 27.11.2011 (o mesiac sa sekli) o poškodenom vozidle s EČV: NZ912DS (účastníkmi nehody boli vozidlá BA a TT) sme rozhodli, že nemáte nárok na náhradu škody


Zdôvodnenie: písomné priznanie viny vodiča vozidla idúceho pred vami nie je dostatočným preukázaním vzniku škody (!!) a podľa nášho názoru vodič nemohol žiadnym svojim konaním predísť tejto nehode


Moja prvá reakcia: vtip? WTF?


4.7.2012

Po mesiaci neúspešných telefonátov a mailov som v júli osobne navštívil pobočku Groupamy na Miletičovej ulici (od decembra som sa tam stále ani raz nedovolal) a jedna extrémne neochotná a nepríjemná pani (a to mám hranicu tolerancie veľmi vysoko) mi napokon sľúbila, že postúpi žiadosť oddeleniu likvidácie poistných udalostí a do 2 dní ma kontaktuje. 

12.7.2012

Po týždni čakania som napísal priamo na oddelenie likvidácie PU, nech si opravia údaje a udalosť znova prešetria, no znova som sa nedočkal odpovede. 

9.8.2012

Po mesiaci ďalšieho čakania som napísal doporučený list priamo riaditeľovi Groupamy SR, kde som mu zhrnul moje doterajšie skúsenosti a rázne žiadal riešenie a odôvodnenie.

15.10.2012 – tri mesiace po liste oddeleniu, dva mesiace po liste riaditeľovi

V priebehu jedného týždňa mi prišli odpovede na oba moje listy s opätovným prehlásením, že po dôkladnom prešetrení mojej udalostí nevidia dôvod na zmenu ich rozhodnutia a nemám nárok na náhradu škody.

Výsledok? Občan, ktorý uzatvorí povinné zmluvné poistenie (za cca. 100 eur ročne), kde sa poisťuje za spôsobenie škody voči druhej osobe vedením motorového vozidla nemá nárok na náhradu škody, pretože vodič druhého vozidla nemohol zabrániť vzniku nehody (na čo teda je to poistenie?) a jeho písomné priznanie viny a zodpovednosti za škodu nie je dostatočným dokázaním spôsobenia nehody (keď už toto nie, tak neviem). 


S úsmevom som teda okamžite zrušil svoju zmluvu o PZP s Groupamou a založil tieto písomnosti do priečinku „Také slovenské“ a idem s úsmevom ďalej (so 400 eurami za výmenu skla som sa už dávno rozlúčil :). Touto cestou by som rád varoval všetkých motoristov, ktorí stále majú svoje PZP u Groupamy, aby zvážili opätovné predĺženie poistnej zmluvy a pripravili sa na to, že v prípade nehody im okrem takmer ročných ťahaníc s poisťovňou náhrada škody nemusí byť vôbec vyplatená. A to by mohlo ísť o nehodu, kde náklady budú o jednu nulu vyššie…


Originálne oznámenie – pre zväčšenie klikni

 

Zdieľať: